Goed aangeschreven NLP instituut

“Ruim 10 jaar geleden heb ik bij één van de goed aangeschreven NLP-opleidingsinstituten mijn practitioner en master opleiding gevolgd. Dat heeft mij persoonlijk veel opgeleverd en ook voor mijn professie als hr-adviseur heeft dat nut gehad. Een eigen coachingspraktijk opzetten zat er echter om meerdere redenen niet in. Nu was de tijd gekomen om daar serieus werk van te maken en daardoor ontstond bij mij de behoefte om mijn kennis te actualiseren, te verdiepen en te verbreden. Dankzij de nieuwsbrieven van Joost van der Leij kreeg ik steeds sterker het gevoel dat hij degene was, die mij de gewenste boost kon geven. Niet alleen omdat hij bewust dicht bij de oorspronkelijke NLP-leer van Richard Bandler blijft, maar ook omdat hij jaarlijks zich laat bijscholen door Bandler en zeer actief is om zichzelf voortdurend te verdiepen en te bekwamen, ook op terreinen die buiten het NLP-domein liggen. Zo is hij een overtuigde promotor van het Enneagram, dat hij heeft bewerkt tot een eigen versie het Neurogram. En hoewel dat niets met NLP te maken heeft – behalve dat alles met alles is verbonden – vond ik dat ook een bruikbare aanvulling op de mogelijkheden die er zijn om met mensen te werken en hen te helpen. Alvorens de definitieve stap te maken om bij Joost de Nascholingsopleiding te volgen, heb ik nog enkele workshops bij hem gevolgd. Een mens kan nooit voorzichtig genoeg zijn 😉

Naast de nascholing NLP en de introductie in het Enneagram/Neurogram, biedt Joost zijn cursisten ook nog een scala aan ondersteunende activiteiten aan om daadwerkelijk als zelfstandig coach aan de slag te gaan, zoals de studiedagen over marketing, over coachen, kennismakingstesten die hij uitzet onder zijn afgestudeerde cursisten, het gebruik van één van zijn rapporten als model voor die van jezelf, etc. Je kunt dus spreken van een totaal pakket waarmee iemand die bij hem één van zijn opleidingen heeft gevolgd aan de slag kan gaan. Omdat ik het prettig vond wat extra weekenden mee te maken, willigde Joost mijn verzoeken daarvoor in zonder daar extra geld voor te vragen.

Zijn er ook kritische noten te kraken? Ja, die zijn er altijd, omdat mensen van elkaar verschillen. Die wegen echter niet op tegen de positieve elementen van zijn trainingen. Ik vond hem soms wat langdradig en de tijd die we kregen om te oefenen in verhouding tot de inleidingen en uitleg soms te kort. Voor een deel is dat een bewuste strategie van Joost waarbij hij NLP-technieken gebruikt om kennis, inzicht en onbewuste vaardigheden over te brengen. Voor een ander deel komt dat door de cursisten zelf: Joost besteedt veel aandacht en tijd aan de vragen die mensen bij een volgende bijeenkomst aan hem stellen. En bepaalde types blijven vragen stellen (type 5, 6, …) Maar ook dat was leerzaam omdat anderen vaak tegen hetzelfde aanlopen als ik.

Al met al heb ik de nascholing NLP als zeer waardevol ervaren en ben ik blij daardoor onderdeel te zijn geworden van de NLP Kring die mij toegang geeft tot allerlei ondersteunende activiteiten en praktijk bevorderende diensten van Joost.”

Peter Jan van Haastert, MA-HRM

haastertcoaching.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *