Joost van der Leij

NLP nascholing met Licensed NLP Master Trainer Joost van der Leij
NLP nascholing met Licensed NLP Master Trainer Joost van der Leij

De meest gestelde vraag aan mij als het om NLP nascholing gaat, is toch wel: wie denk jij wel niet dat je bent om NLP nascholing te geven? Dat is een goede vraag. Zeker in Nederland ligt het niet voor de hand te denken dat een NLP trainer hier meer in aanmerking voor komt dan een ander. Toch zijn er goede redenen waarom je bij mij aan het juiste adres bent voor NLP nascholing.

Ten eerste is daar mijn achtergrond als academisch filosoof. Veel mensen denken ten onrechte dat NLP een vorm van psychologie is. En dat terwijl NLP juist eerder een vorm van filosofie is. Binnen de filosofie is er het onderdeel dat epistemologie heet, kenleer. Richard Bandler maakt in zijn seminars met enige regelmaat duidelijk dat NLP voor een epistemologie is. NLP gaat over hoe mensen leren, hoe mensen kennis opdoen. Binnen de filosofie valt dat onder epistemologie. Vandaar dat mijn achtergrond als academisch filosoof mij veel beter in staat stelt om NLP te doorgronden.

De tweede reden is dat Richard Bandler geheel terecht stelt dat NLP gemakkelijk is om te doen, maar moeilijk is om te doorgronden. De meeste NLP trainers denken dat zij geen nascholing nodig hebben omdat zij prima uit de voeten kunnen met NLP. Maar helaas is dat maar ten dele waar. NLP is een krachtige technologie die zelfs als je het maar voor een deel snapt prima werkt. NLP doorgronden is iets geheel anders. Wanneer je NLP doorgrondt, zoals ik, dan ben je als NLP trainer veel beter in staat om vragen te beantwoorden zodat mensen begrijpen wat ze met NLP doen.

Om die reden heb ik dan ook veel gepubliceerd over NLP. Mijn boek Breintraining: handboek voor moderne NLP is het Nederlandstalige standaardwerk over NLP. Hierin vind je de basis van NLP volledig, up to date en correct beschreven. Iets wat je helaas maar in weinig NLP boeken terugvindt. Naast populaire gangbare boeken schrijf ik ook gedetailleerde stukken om NLP in de toekomst nog beter te maken, zoals bijvoorbeeld mijn eBook: the thirty year plan as a healthy alternative for Robert Dilts’ Logical Levels.

 

De een na belangrijkste reden is echter wel dat de mensen die ik opleid zo goed zijn in het gebruik van NLP. Niet alleen tijdens de opleiding, maar vooral erna. Ondanks dat ik veel assisteer bij Richard Bandler, Richard al vijf keer naar Amsterdam heb gehaald en ik Richard met enige regelmaat spreek, is mijn relatie met Richard Bandler niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Met name mijn werk rond het Neurogram® is soms een doorn in het oog. Vandaar dat Richard Bandler bij mij certificering tot Licensed NLP Master Trainer™ in Amsterdam dat dan ook voornamelijk deed omdat hij erkent hoe goed de mensen die ik opleid zijn in NLP.

Tenslotte is dat dan ook de laatste en meest belangrijke reden dat ik mij geroepen voel om de NLP nascholing te geven. NLP is te waardevol om te laten verslonsen. Niet alleen voor de mensen die nu al NLP Master Practitioner zijn, maar vooral voor onze kinderen en onze kleinkinderen en die van hen. Anders dan andere methodieken voor een beter leven, heeft NLP de hype meer dan overleefd. NLP wordt al meer dan veertig jaar gedaan. Dit succes is voornamelijk te danken aan individuele mensen die NLP goed in de praktijk brengen. Willen we dit succes toekomstbestendig maken, dan is het een goede zaak om ervoor te zorgen dat mensen die heden ten dage NLP gebruiken dit zo goed mogelijk doen. Dus om ervoor te zorgen dat NLP de komende decennia gebruikt blijft worden en zo nog veel meer andere mensen van dienst is om hen te helpen hun leven beter te maken, is het slim om de NLP nascholing te doen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *